Redovno održavanje – Jul 2016

Realizovane aktivnosti tehničkog održavanja za 12.07.2016.:

–  Redovan pregled pumpi za pov. pritiska san. vode. 3/1A;

Realizovane aktivnosti tehničkog održavanja za 11.07.2016.:

–  Redovan pregled pumpi za pov. pritiska san. vode. GP6;

Realizovane aktivnosti tehničkog održavanja za 08.07.2016.:

–  Redovan pregled pumpi za pov. pritiska san. vode. GP2 i GP5;

Realizovane aktivnosti tehničkog održavanja za 06.07.2016.:

–  Redovan pregled liftova na GP6;

Realizovane aktivnosti tehničkog održavanja za 06.07.2016.:

–  Redovan pregled liftova na GP3;

Realizovane aktivnosti tehničkog održavanja za 05.07.2016.:

– Redovan pregled dizel agregata na GP6;

Realizovane aktivnosti tehničkog održavanja za 04.07.2016.:

– Redovan pregled dizel agregata na GP5;

Realizovane aktivnosti tehničkog održavanja za 01.07.2016.:

– Redovan pregled liftova na GP2, GP5;